Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rusza punkt bezpłatych porad prawnych w Urzędzie Gminy Przemęt

Od 1 stycznia 2016 r. zostanie uruchomiony PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ na terenie Gminie Przemęt. Porady będą udzielane w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, przy ul. Jagiellońskiej 8, w biurze nr 11a.

W związku z zawartym porozumieniem z Starostwem Powiatowym w Wolsztynie w sprawie wyznaczenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu wolsztyńskiego – zgodnie z art. 9 ust.1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 poz. 1255 ) z dniem 1 stycznia 2016 r. zostanie uruchomiony PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ na terenie Gminie Przemęt.

Porady będą udzielane w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, przy ul. Jagiellońskiej 8, w biurze nr 11a, wg. podanego harmonogramu:
poniedziałki – w godz. 13.00 – 17.00
wtorki – w godz. 8.00 – 12.00
piątki – w godz. 11.00 – 15.00

Zgodnie z ustawą z nieodpłatnej pomocy prawnej będzie mogła skorzystać osoba fizyczna:
– której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (należy przedłożyć oryginału lub odpis decyzji lub zaświadczenie),
– która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny (przedłożenie karty),
– kombatanci, weterani i osoby represjonowane (przedłożenie zaświadczenia lub legitymacji),
– która nie ukończyły 26 lat lub ukończyła 65 lat (dowód osobisty),
– osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty (poprzez złożenie oświadczenia).

Zakres pomocy obejmować będzie udzielanie porad w zakresie:
– poinformowania osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
– wskazania osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
– pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
– sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Dodatkowo informujemy o harmonogramie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, z którego również mogą korzystać mieszkańcy gminy Przemęt.

Starostwo Powiatowe, ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn

poniedziałki  – w godz.  12.00 – 16.00
wtorki        – w godz.    8.00 – 12.00
środy         – w godz.  11.00 – 15.00
czwartki     – w godz.    8.00 – 12.00
piątki         – w godz.  11.00 – 15.00

Gmina Przemęt

Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 72
Strona www: przemet.pl

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 07:30 - 15:30
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1