Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

L sesja Rady Gminy Przemęt

Dnia 27 lutego 2018 roku (wtorek) o godz. 1300

w sali obrad Urzędu Gminy w Przemęcie odbędzie się

L sesja VII kadencji Rady Gminy Przemęt.

Proponowany porządek obrad sesji jest następujący:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozstrzygnięcie X GMINNEGO KONKURSU WIEDZY Z ZAKRESU ZNAJOMOŚCI HISTORII I TRADYCJI REGIONU „Osiem wieków Ziemi Przemęckiej – bliżej historii, kultury i przyrody”.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy i Zastępcy Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt
  na 2018 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przemęt na lata 2018-2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie opinii projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie ustanowienia planu ochrony
  dla rezerwatu przyrody „Torfowisko nad Jeziorem Świętym”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przemęt
  w 2018 roku”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skweru w miejscowości Błotnica.
 13. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Gmina Przemęt

Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 72
Strona www: przemet.pl

Godziny otwarcia

 • pn. - pt. 07:30 - 15:30
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1