Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Susza w uprawach rolnych – możliwość zgłaszania szkód

Wójt Gminy Przemęt informuje, że Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

W okresie  od 1 kwietnia 2018 roku do 20 czerwca 2018 roku stwierdzono zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na terenie gminy Przemęt wśród upraw rolnych.

W związku z powyższym powołany Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego Zespół  Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których w wyniku suszy wystąpiły straty w gospodarstwie rolnym w uprawach rolnychj oraz w trwałych użytkach zielonych, przyjmować będzie pisemne wnioski rolników o oszacowanie wysokości strat w średniej rocznej produkcji gospodarstwa. 

WAŻNE – szacowaniu podlegają jedynie uprawy, z których nie zebrano jeszcze plonów !!!

W przypadku gdy w gospodarstwie rolnym oprócz produkcji roślinnej prowadzona jest towarowa produkcja zwierzęca, we wniosku należy wymienić rzeczywistą lub prognozowaną liczbę zwierząt w roku szkody ze względu na fakt, że  za podstawę określenia zakresu i wysokości szkód w produkcji rolnej przyjmuje się całość produkcji prowadzonej w gospodarstwie rolnym tj. zarówno w produkcji roślinnej jak i w zwierzęcej.

 

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Przemęt, pokój nr 13 do dnia 13 lipca 2018r.

 

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Przemęt – pokój nr 13 oraz do pobrania ze strony internetowej >>>>> kliknij tutaj wniosek

 

Uwaga – we wniosku obowiązkowo należy podać:

– dane producenta rolnego,

– rodzaj uprawy – wykazać należy wszystkie uprawy występujące w gospodarstwie na terenie gminy Przemęt w 2018 r. zgodnie z wnioskiem obszarowym (obowiązkowo należy podać uprawy, w których wystąpiły straty w plonie i również wszystkie uprawy, w których strat nie ma/ nie było, a występują/występowały w gospodarstwie w 2018 r.),

– powierzchnię uprawy (w ha),

– stopień szkód w %

– informację czy producent rolny zawarł umowę ubezpieczenia upraw rolnych lub umowę ubezpieczenia zwierząt gospodarskich obejmującą ochroną ubezpieczeniową co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich. Jeżeli TAK to w jakim zakresie, jaka powierzchnia upraw jest ubezpieczona i czy  producent rolny otrzymał już odszkodowanie ? Jeśli tak to w jakiej wysokości,

– informację o powierzchni gospodarstwa ogółem (w ha)

                                                

WAŻNE:

Wnioski o oszacowanie strat:

–  złożone po terminie 13.07.2018r.,

 – roślin, których plony zostały już zebrane z pól

ze względów proceduralnych nie będą mogły być rozpatrzone przez Zespół Komisji.                          

                                                                                                                                          Wójt Gminy Przemęt

                                                                                                                                  /-/ mgr inż. Dorota Gorzelniak

Przemęt, dnia 21.06.2018r.

Gmina Przemęt

Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 72
Strona www: przemet.pl

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 07:30 - 15:30
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1