Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kobiecy Turniej Piłki Siatkowej

Regulamin Kobiecego Turnieju Piłki Siatkowej z okazji Dnia Kobiet 05.03.2022 r.

Impreza:

Kobiecy Turniej Piłki Siatkowej z okazji Dnia Kobiet- dalej pod nazwą turniej.

Organizator :

Gmina Przemęt

Współorganizatorzy:

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochach

Czas i miejsce:

Turniej odbędzie się na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochach dnia 5.03.2022 r. Od godziny 10:00.

Cele turnieju:

 • promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu,
 • spędzanie czasu wśród osób o podobnych zainteresowaniach,
 • promowanie sportu w Gminie Przemęt.

Zespoły i zawodnicy:

Poprzez zespół rozumie się drużynę składającą się z 6 zawodniczek oraz maksymalnie 2 zawodniczek rezerwowych. Zawodniczką w drużynie może być każda kobieta, bez względu na wiek, czy miejsce zamieszkania.

Informacje dotyczące turnieju oraz zgłoszeń:

 • Udział w turnieju jest darmowy- nie obowiązuje żadna forma opłaty wpisowej.
 • Podczas turnieju będzie zapewniony posiłek.
 • Każda drużyna zobowiązana jest do dnia 28.02 dokonać telefonicznego zgłoszenia pod numerem telefonu 656 156 991.
 • Osoba zgłaszająca automatycznie zostaje zapisana w zgłoszeniu jako kapitan drużyny.
 • Każda drużyna zobowiązana jest podać imię i nazwisko kapitana, liczbę zawodników (minimum 6, maksymalnie 8), numer kontaktowy oraz nazwę drużyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sędziowie oraz nagrody:

 

 • Nad przebiegiem każdego spotkania czuwać będzie przynajmniej jeden Sędzia wytypowany przez Organizatora.
 • Decyzja Sędziego jest ostateczna i niepodważalna.
 • System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn.
 • System rozgrywek podany zostanie po konsultacji ze Sztabem Sędziowskim przez Organizatorów w dniu turnieju.
 • Nagrody i dyplomy otrzymają 3 najlepsze zespoły.
 • Nagrodę dla najlepszego gracza turnieju otrzyma jedna osoba wyłoniona spośród wszystkich zawodniczek po konsultacji Organizatorów z Sędziami.

 

Postanowienia ogólne:

 

 • Zawodnicy mają obowiązek bezwzględnego stosowania się do poleceń Organizatorów we wszystkich sprawach związanych z turniejem.
 • Zawodnicy są zobowiązani do zachowania porządku i czystości.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

– działania i zaniechania działania dokonane przez Uczestnika podczas turnieju,

– szkody materialne lub szkody powstałe na zdrowiu Zawodników w trakcie turnieju spowodowane działaniem lub zaniechaniem działania Zawodników,

–  ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w trakcie trwania turnieju.

 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszystkie dobra materialne zgubione podczas turnieju.
 • Udział w turnieju jest jednoznaczny z deklaracją dobrego stanu zdrowia.
 • Udział w turnieju jest jednoznaczny z deklaracją zgody na udostępnianie wizerunku pod postacią zdjęć oraz materiałów filmowych. Materiały wykorzystywane będą jako sprawozdanie z imprezy oraz dostępne będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy Przemęt, Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie oraz na profilach mediów społecznościowych należących do Organizatorów.
 • Udział w turnieju jest jednoznaczny ze znajomością oraz akceptacją regulaminu.

 

Gmina Przemęt

Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 72
Strona www: przemet.pl

Godziny otwarcia

 • pn. - pt. 07:30 - 15:30
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1