Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Przemęt przeznaczonych do wydzierżawienia.

Wójt Gminy Przemęt działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.), informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących:

  • pomieszczenie położone w budynku gminnym w Mochach przy ul. Wolsztyńskiej 6 przeznaczone do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym;
  • część działki nr 126 położona w Popowie Starym, przeznaczona do oddania
    w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  • część działki nr 136 położona w Popowie Starym, przeznaczona do oddania
    w dzierżawę w drodze przetargu.

Wykazy wywieszone zostaną w dniu 08.03.2022r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie przy ul. Jagiellońskiej 8 oraz zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.przemet.pl i stronie internetowej www.przemet.pl.

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu, pok. nr 12 lub pod nr tel. 65 615 69 73.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Gmina Przemęt

Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 72
Strona www: przemet.pl

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 07:30 - 15:30
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1