Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o naborze wniosków na udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przemęt w 2016 roku.

Wójt Gminy Przemęt ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Gminy należy składać do dnia 30 września każdego roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym dotacja ma być udzielona, za wyjątkiem roku 2016, w którym wnioski należy składać do dnia 31.03.2016 roku a ich realizacja nastąpi w roku budżetowym 2016 bądź do wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Przemęt nr XVII/121/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przemęt.

Dotacja z budżetu Gminy obejmuje miejscowości Borek, Siekowo, Sokołowice, Biskupice, Poświętno, Popowo Stare, gdzie nie przewiduję się zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w związku z rozproszoną zabudową. Może również zostać udzielona na innym obszarze o rozproszonej zabudowie, gdzie nie przewiduję się budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bądź też w przypadkach, w których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione.

Wnioski do pobrania dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przemęt: http://bip.przemet.pl/przemet/bip/jak-zalatwic-sprawe/wykaz-kart-informacyjnych-swiadczonych-uslug-z-podzialem-na-referaty/referat-gospodarki-komunalnej-i-sportu1.html?pid=6949– lub w Urzędzie Gminy Przemęt w Referacie Gospodarki Komunalnej i Sportu ul. Powstańców Wlkp. 9 I piętro pok. nr 2, tel. 65 615 69 93.

Gmina Przemęt

Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 72
Strona www: przemet.pl

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 07:30 - 15:30
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1