Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dane statystyczne

Stan ludności na dzień 31 grudnia 2022r.

 

LP

 

 

MIEJSCOWOŚĆ

 

OGÓŁEM

 

KOBIETY

 

MĘŻCZYŹNI

1 Barchlin 427 217 210
2 Biskupice 186 92 94
3 Błotnica 629 311 318
4 Borek 100 52 48
5 Brzeźniak 6 2 4
6 Bucz 1030 524 506
7 Bucz Nowy 123 57 66
8 Dębina 9 3 6
9 Górsko 256 122 134
10 Kaszczor 1150 594 556
11 Kluczewo 618 292 326
12 Mochy 1695 838 857
13 Nowa Wieś 803 414 389
14 Olejnica 58 26 32
15 Osłonin 379 182 197
16 Perkowo 548 282 266
17 Popowo Stare 411 203 208
18 Poświętno 208 109 99
19 Przemęt 1650 829 821
20 Radomierz 662 334 328
21 Sączkowo 368 197 171
22 Siekowo 481 234 247
23 Siekówko 410 211 199
24 Sokołowice 66 34 32
25 Solec 695 358 337
26 Solec Nowy 293 142 151
27 Starkowo 491 238 253
28 Wieleń 303 160 143
  RAZEM 14055 7057 6998

 

Powierzchnia gminy wynosi 22.531 ha, w tym lasy i zadrzewienia zajmują około 5.610 ha, co stanowi 24,9 % powierzchni terenu.

Tereny jezior to około 1.014 ha, co stanowi 4,5 % powierzchni gminy.

Stan ludności na dzień 31 grudnia 2019 r. w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:

LP MIEJSCOWOŚĆ OGÓŁEM KOBIETY MĘŻCZYŹNI
1 Barchlin 414 211 203
2 Borek-Brzeźniak 6 2 4
3 Biskupice 188 94 94
4 Błotnica 651 321 330
5 Borek 98 50 48
6 Bucz 995 507 488
7 Bucz-Dębina 11 5 6
8 Bucz Nowy 122 56 66
9 Górsko 248 118 130
10 Kaszczor 1144 576 568
11 Kluczewo 645 302 343
12 Mochy 1725 852 873
13 Nowa Wieś 807 409 398
14 Olejnica 61 27 34
15 Osłonin 375 183 192
16 Perkowo 542 282 260
17 Popowo Stare 417 208 209
18 Poświętno 223 112 111
19 Przemęt 1646 828 818
20 Radomierz 663 331 332
21 Sączkowo 387 200 187
22 Siekowo 494 236 258
23 Siekówko 417 212 205
24 Sokołowice 70 39 31
25 Solec 695 361 334
26 Solec Nowy 297 146 151
27 Starkowo 496 236 260
28 Wieleń 300 156 144
   RAZEM 14137 7060 7077

 

Ilość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy wynosi 988 (stan na 31.12.2019 r.).

Średni dochód budżetu gminy na jednego mieszkańca wynosi 5 126,04 zł (stan na 31.12.2019 r.)

Średni dochód podatkowy gminy na jednego mieszkańca wynosi 1 211,59 zł (stan na 31.12.2019 r.)

Gmina Przemęt

Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 72
Strona www: przemet.pl

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 07:30 - 15:30
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1