Strona główna

Brak opisu obrazka
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – już dziś spełnij swój obowiązek i dokonaj samospisu przez Internet!

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 trwa od 1 kwietnia 2021 roku. Udział w spisie jest obowiązkowy. Podstawową i obowiązkową formą jest samospis internetowy, metodami uzupełniającymi są : spis telefoniczny lub bezpośredni przy pomocy rachmistrza spisowego. Dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie […] (...)

Brak opisu obrazka
Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy!

Szanowni Państwo, w związku z rozszerzającą się epidemią COVID-19 na terenie Polski w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców z dniem 22 marca 2021 roku wprowadzone zostają ograniczenia w obsłudze Mieszkańców w Urzędzie Gminy Przemęt. (...)

Brak opisu obrazka
Mieszkańcy Solca mają powody do radości – rusza długo wyczekiwany remont drogi wojewódzkiej nr 305

  (...)

Brak opisu obrazka
Oferta Branżowej Szkoły I Stopnia i Technikum Ekonomicznego w Przemęcie

(...)

Brak opisu obrazka
Ogłoszenie – prace interwencyjne w Urzędzie Gminy Przemęt

Urząd Gminy w Przemęcie przyjmie na prace interwencyjne jedną osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wolsztynie jako bezrobotna oraz spełniająca kryteria kwalifikujące do odbycia prac interwencyjnych na stanowisko - pracownik obsługi biurowej. (...)

Brak opisu obrazka
Ogłoszenie – staż w Urzędzie Gminy Przemęt

Urząd Gminy w Przemęcie przyjmie na staż jedną osobę zarejestrowaną jako bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wolsztynie oraz spełniająca kryteria kwalifikujące do odbycia stażu na stanowisko - pracownik obsługi biurowej. (...)

Brak opisu obrazka
VI edycja konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” dla Kół Gospodyń Wiejskich

Poniżej w załączniku wstawiamy regulamin konkursu: regulamin Bitwa regionow (...)

Brak opisu obrazka
Apel Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie składania wniosków o płatności obszarowe

(...)

Brak opisu obrazka
Nabór uczniów do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ireny Pfeiffer w Wolsztynie

(...)

Brak opisu obrazka
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego

Wójt Gminy Przemęt ogłasza przetarg ustny niegraniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 102,81 m2 mieszczącego się w budynku położonym na działce o numerze ewidencyjnym 599 w Przemęcie  przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1   Przedmiot przetargu: lokal użytkowy o powierzchni 102,81 m2 mieszczący się na parterze budynku, położonego na działce o numerze ewidencyjnym 599 o powierzchni 0,23 ha […] (...)

Brak opisu obrazka
Pomoc finansowa dla uczestników Powstania Poznański Czerwiec ‘56

Informujemy, iż do końca kwietnia br. można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczestnikom Powstania Poznański Czerwiec ’56 znajdującym się obecnie w trudnej sytuacji materialnej  w wyniku wydarzeń, które miały miejsce w czerwcu 1956 roku w Poznaniu, w szczególności osobom, które: – doznały uszczerbku na zdrowiu, – doznały represji ze strony funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, – […] (...)

Brak opisu obrazka
Konkurs „Przemysł a ochrona środowiska – rozwój województwa wielkopolskiego w oparciu o gospodarkę wodorową”

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w Konkursie „Przemysł a ochrona środowiska – rozwój województwa wielkopolskiego w oparciu o gospodarkę wodorową”. Celem konkursu jest wytypowanie pięcioosobowej grupy uczniów wraz z dwoma opiekunami z terenu województwa wielkopolskiego do udziału w obradach i sympozjach na temat ochrony środowiska na terenie Dolnej Saksonii w Niemczech, organizowanych z okazji […] (...)

Brak opisu obrazka
Modernizacja przepompowni ścieków w Przemęcie

Dnia 13 kwietnia 2021 roku miał miejsce odbiór prac związanych z modernizacją przepompowni ścieków w Przemęcie, w której uczestniczył Wójt Gminy Przemęt Pan Janusz Frąckowiak, Prezes Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Przemęcie Pan Józef Kwaśniewicz wraz z pracownikami. PPK Przemęt aby wyeliminować powtarzające się awarie zleciło zmodernizowanie dwóch przepompowni ścieków w Przemęcie. W pierwszej P-6 wymieniono […] (...)

Brak opisu obrazka
Dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt

Wójt Gminy Przemęt informuje, iż 14 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się nabór wniosków o udzielenie dotacji  celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt. Zgodnie z uchwałą nr 252/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji […] (...)