Strona główna

Brak opisu obrazka
Niespełna 10 mln dla Gminy Przemęt z Polskiego Ładu

Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki naboru z Rządowego Funduszu Polski Ład. 9 975 000 mln złotych otrzymała Gmina Przemęt na inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną oraz inwestycje drogowe. W ramach złożonych wniosków planowana jest: budowa sieci kanalizacji – sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w miejscowości Solec Nowy, budowa sieci kanalizacji sanitarnej od miejscowości Solec Nowy do miejscowości Nowa […] (...)

Brak opisu obrazka
Odbiór prac na ciekach wodnych w Gminie Przemęt

W dniu 19 października 2021 r. miał miejsce odbiór końcowy robót na Kanale Przemęckim, Kanale Błotnickim oraz na Strudze Kaszczorskiej. W odbiorze tych prac uczestniczył: Wójt Gminy Przemęt Pan Janusz Frąckowiak, Radny Rady Gminy Przemęt Pan Jan Rademacher, Radny Rady Gminy Przemęt Pan Stefan Napierała, Radna Rady Gminy Przemęt Pani Monika Maćkowiak,  przedstawiciel Urzędu Gminy […] (...)

Brak opisu obrazka
SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przemęt Na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin#/ranking na bieżąco można sprawdzić poziom zaszczepienia mieszkańców danej gminy. Informacje zawarte na stronie informują o ilości zaszczepionych mieszkańców jedną dawką oraz w pełni zaszczepionych z podziałem na poszczególne grupy wiekowe. Transport dla mieszkańców Gminy Przemęt mających trudności w dotarciu do punktu szczepień Infolinia 65 615 69 66 Gmina Przemęt w ramach Narodowego Programu […] (...)

Brak opisu obrazka
UWAGA!

(...)

Brak opisu obrazka
Brązowy Medal za Długoletnią Służbę przyznany przez Prezydenta RP

W dniu 21 października 2021r. we Wrocławiu odbyła się  uroczysta gala, podczas której wręczone zostały  odznaczenia państwowe  i odznaczenia resortowe dla nauczycieli i pracowników oświaty, którzy w sposób wyróżniający pełnią misję pedagogiczną i przysłużyli się rozwojowi  polskiej oświaty. Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 6 września 2021r. Pani Katarzyna Wiśniewska, dyrektor Zespołu Szkół w Przemęcie […] (...)

Brak opisu obrazka
Przekazanie łodzi dla OSP w Osłoninie

października 2021 roku w Osłoninie odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie łodzi polietylenowej wraz z silnikiem zaburtowym i przyczepką przystosowaną do jej transportu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osłoninie. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Przemęt Janusz Frąckowiak, Przewodnicząca Rady Gminy Przemęt Elżbieta Wita, Radna Rady Gminy Przemęt Monika Maćkowiak, Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hübner, Wiceprezes […] (...)

Brak opisu obrazka
Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochach

października 2021r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochach odbyła się uroczystość Pasowania na Ucznia. W uroczystości oprócz dyrekcji i nauczycieli, uczestniczyli: Wójt Gminy Przemęt Janusz Frąckowiak, Przewodnicząca Rady Gminy Przemęt Elżbieta Wita, Proboszcz Ryszard Penczyński, Inspektor Oświaty Patrycja Pabich, Dyrektor Przedszkola w Nowej Wsi Alina Piotrowska i Przedszkola w Mochach Barbara Matysiak. […] (...)

Brak opisu obrazka
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXIII/146/96 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor

W dniach od 22 października 2021 r. do 16 listopada 2021 r. projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXIII/146/96 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie […] (...)

Brak opisu obrazka
Sesja Rady Gminy Przemęt

Termin: 27.10.2021 godz. 14.00 Miejsce: Sesja zdalna Porządek obrad sesji Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XLI sesji. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy […] (...)

Brak opisu obrazka
Odbiór drogi gminnej w miejscowości Starkowo

Dnia 19 października 2021 r. miał miejsce odbiór drogi w miejscowości Starkowo. Prace polegały na położeniu nawierzchni asfaltowej, jak również: wykonaniu robót rozbiórkowych i ziemnych, wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie – zjazdy, wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej – chodniki, ustawieniu krawężnika betonowego, ustawieniu obrzeża betonowego, wykonaniu ścieku oraz studzienek ściekowych. Wykonawcą w/w zadania […] (...)

Brak opisu obrazka
20-lecie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koła w Siekówku

Dnia 16 października 2021 r. Wójt Gminy Przemęt Janusz Frąckowiak wziął udział w uroczystościach związanych z 20-leciem funkcjonowania Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło w Siekówku. Prezes Koła  Józef Witkiewicz, będący przez te lata organizatorem wielu przedsięwzięć, wycieczek, turnusów wypoczynkowych, festynów zaznaczył, że łącznie około 20 tysięcy osób wzięło w nich udział. Wójt Gminy […] (...)

Brak opisu obrazka
Próbna ewakuacja w Przedszkolu w Buczu

W miniony wtorek przedszkolu odbył się próbny alarm przeciwpożarowy pod nadzorem strażaków z OSP w Buczu. Jego celem było sprawdzenie prawidłowego zachowania się dzieci i pracowników z uwzględnieniem drogi ewakuacji na wypadek zagrożenia. Podczas zajęć nauczyciele rozmawiają z przedszkolakami o różnych sytuacjach, o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i właściwym postępowaniu q okolicznościach zagrożenia. Dzieci wiedzą, że […] (...)

Brak opisu obrazka
Zdrowe kiszonki dla każdego – maluszki w Buczu kiszą kapustę…

W tym tygodniu nasze maluszki podjęły nowe wyzwanie. Podczas zajęć najpierw poznały etapy kiszenia kapusty, jej walory zdrowotne ,a następnie przystąpiły do działania. Kiszenie poszatkowanej kapusty sprawiło im ogromną przyjemność. Bardzo chętnie nakładały kapustę do przygotowanych słoiczków. Radziły sobie z tym zadaniem naprawdę świetnie. Dzieci wiedzą, że spożywanie kapusty jest bardzo wskazane. Mają świadomość, że […] (...)