Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXI Sesja Rady Gminy Przemęt

Zapraszamy na XXI sesję VII kadencji Rady Gminy Przemęt, która odbędzie się 21 marca 2016 r. o godz. 14:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Przemęcie.

Porządek obrad XXI sesji

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy i Zastępcy Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Przemęcie za rok 2015.
 8. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przemęt”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2016 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2016-2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Barbary w Buczu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/230/09 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kaszczor.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/231/09 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kluczewie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/232/09 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Popowo Stare.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/237/09 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Solec.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/351/10 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przemęt.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia przez Gminę Przemęt ze Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich z siedzibą we Wschowie.
 20. Wolne głosy, wnioski i informację.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 22. Zamknięcie obrad.

Gmina Przemęt

Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 72
Strona www: przemet.pl

Godziny otwarcia

 • pn. - pt. 07:30 - 15:30
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1