Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXII Sesja Rady Gminy Przemęt

Zapraszamy na XXII sesję VII kadencji Rady Gminy Przemęt, która odbędzie się 25 kwietnia 2016 r. o godz. 14:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Przemęcie.

Porządek obrad XXII sesji

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy i Zastępcy Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przemęt”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wolsztyńskiemu (ścieżka Nowa Wieś – Perkowo).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wolsztyńskiemu (droga Przemęt).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2016 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2016-2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej (kanalizacja Bucz).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej (kanalizacja Kaszczor).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej (kanalizacja Nowa Wieś).
 15. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Przemęt.
 16. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

Gmina Przemęt

Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 72
Strona www: przemet.pl

Godziny otwarcia

 • pn. - pt. 07:30 - 15:30
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1