Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze

Dzieci  ze względu na swoją niedojrzałość  fizyczną i psychiczną, wymagają od nas – dorosłych szczególnej troski i opieki. Ochrona ich praw  powinna być przedmiotem działań podejmowanych nie tylko przez rodziców  i organy władzy publicznej, ale każdego z nas.

We wszystkich działaniach dotyczących dzieci naczelnym celem powinno być jak najlepsze zabezpieczenie ich interesów. Działania te powinny uwzględnić podmiotowość dzieci oraz odbywać się z poszanowaniem ich praw i wolności, w szczególności prawa do godnego życia.

Zadania te w pierwszej kolejności stoją przed rodzicami, ale pojawiają się sytuacje, gdy dobro dziecka zostaje powierzone innym osobom. Wśród najczęściej występujących przyczyn umieszczania dzieci poza rodziną  w naszym powiecie są:  bezradność opiekuńczo – wychowawcza, choroba alkoholowa, przemoc  oraz długotrwała choroba rodzica.

Umieszczenie dziecka poza rodziną naturalną powinno stanowić środek ostateczny, stosowany gdy dobro dziecka jest zagrożone. W takiej sytuacji  dzieci umieszcza się  w pieczy zastępczej do czasu zaistnienia warunków umożliwiających ich powrót do rodziny albo do czasu umieszczenia ich w rodzinie adopcyjnej.

Piecza zastępcza zmierza do przygotowania dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych, nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z rodziną i rówieśnikami oraz zdobywania umiejętności społecznych, a także dąży do zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno – rekreacyjnych.

Rodzinne formy pieczy zastępczej obejmują rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka. Zapewniają one dziecku całodobową opiekę i wychowanie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie chcąc realizować zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wolsztyńskiego poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych. Poszukujemy osób, którym dobro dziecka leży na sercu. Mogą się do nas zgłaszać zarówno małżeństwa, jak i osoby samotnie gospodarujące, które zwyczajnie lubią dzieci i mogą im ofiarować miejsce w swoim domu. Od kandydatów na rodziców zastępczych oczekujemy pozytywnego nastawienia do życia i kierowania się ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Potencjalni opiekunowie powinni być osobami otwartymi, gotowymi do współpracy  i zaangażowania w sprawy dzieci.  Liczymy też na postawę pełną empatii, czyli zrozumienia potrzeb i emocji podopiecznych w tak trudnym dla nich czasie.

Pragniemy nadmienić, że rodziny zastępcze otrzymują świadczenie na każde dziecko przebywające pod ich opieką. Dysponujemy także profesjonalnym wsparciem zarówno dla rodziców zastępczych, jak i ich podopiecznych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani  zostaniem rodzicami zastępczymi i pomocą dzieciom lub poszukują informacji na temat powyższego zagadnienia, zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Wolsztynie przy ul. 5 Stycznia 5 ( budynek Starostwa Powiatowego), do biura nr 35.  Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.

Jest wiele dzieci potrzebujących naszego wsparcia, opieki i miłości.  Miejmy im wiele do zaoferowania.

dobry-rodzic-to-szansa-plakat

Gmina Przemęt

Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 72
Strona www: przemet.pl

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 07:30 - 15:30
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1