Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIX sesja VII kadencji Rady Gminy Przemęt

Dnia 29 maja 2017 roku (poniedziałek) o godz. 1400
w sali obrad Urzędu Gminy w Przemęcie odbędzie się
XXXIX sesja VII kadencji Rady Gminy Przemęt. 

Proponowany porządek obrad sesji jest następujący:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy i Zastępcy Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2017 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2017-2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Przemęt kredytu długoterminowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu „Aktywna Wieś Gminy Przemęt 2017”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu najmu nieruchomości.
 14. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok.
 15. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

Gmina Przemęt

Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 72
Strona www: przemet.pl

Godziny otwarcia

 • pn. - pt. 07:30 - 15:30
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1