Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dnia 28 czerwca odbędzie się XLI sesja VII kadencji Rady Gminy Przemęt

Dnia 28 czerwca 2017 roku (środa) o godz. 1200

w sali obrad Urzędu Gminy w Przemęcie odbędzie się

XLI sesja VII kadencji Rady Gminy Przemęt. 

Proponowany porządek obrad sesji jest następujący:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy i Zastępcy Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2017 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2017-2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Przemęt za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Przemęcie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 13. Przedstawienie Uchwały Nr XII/43/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „OBRA” z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Międzygminnego „Obra”.
 14. Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin – uczestników Związku Międzygminnego „Obra” za rok 2016.
 15. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

Gmina Przemęt

Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 72
Strona www: przemet.pl

Godziny otwarcia

 • pn. - pt. 07:30 - 15:30
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1