Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie w Starostwie Wolsztyńskim dotyczące projektu pn. „Cyfryzacja geodezyjnych zasobów Powiatu Wolsztyńskiego”

W dniu 5 lipca 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie odbyło się spotkanie dotyczące aktualizacji i modernizacji rejestrów publicznych powiatu związanych z realizacją projektu pn. „Cyfryzacja geodezyjnych zasobów Powiatu Wolsztyńskiego”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz powiatu oraz gmin wchodzących w jego skład. Gminy zostały poinformowane, iż w związku z powyższym programem przewiduje się przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych wszystkich budynków i budowli trwale związanych z gruntem na terenie gmin Powiatu Wolsztyńskiego. Wykonane pomiary wraz z dokumentacją dotyczącą wydanych pozwoleń na budowę, zgłoszeń budowy oraz zgłoszeń o zakończeniu budowy pozwolą uaktualnić i zweryfikować bazy danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

W związku z powyższym przypominamy, iż wszelkie zamierzenia budowlane dotyczące budowy, przebudowy i rozbudowy obiektów należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, m. in. ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawą prawo budowlane. Więcej informacji w przedmiotowym zakresie można uzyskać w Urzędzie Gminy Przemęt, Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego oraz w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie.

Gmina Przemęt

Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 72
Strona www: przemet.pl

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 07:30 - 15:30
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1