Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jesienno-zimowe porządki

Za oknem jesienna aura. Z  drzew opadają liście. W związku z tym,  przypominamy właścicielom nieruchomości przylegających do chodników o obowiązku ich uprzątnięcia. Obowiązek wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: uprzątnięcie chwastów
i liści, błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości”.

Pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej, należy do obowiązków zarządcy drogi.

Warto pamiętać o zachowaniu czystości chodnika o każdej porze roku. Jest to szczególnie ważne ze względu na bezpieczeństwo osób które poruszają się chodnikiem. Ponadto zalegający piasek oraz liście mogą spowodować poważne utrudnienia we właściwym funkcjonowaniu kanalizacji deszczowej, tj. właściwe odwodnienie jezdni drogi. Z uwagi na obfite opady deszczu przepustowość kanalizacji deszczowej jest szczególnie ważna a  za swobodny, niezakłócony odpływ do kanalizacji odpowiada właściciel nieruchomości przyległej .

            Z artykułu 10 ust. 2. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika również, że „Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny”,  według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Obowiązek ten  dotyczy także chodników przed nieruchomościami, których nikt nie zamieszkuje lub tymczasowo jest nieobecny.

Powyższe kwestie wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie gminy Przemęt.

Gmina Przemęt

Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 72
Strona www: przemet.pl

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 07:30 - 15:30
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1