Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pamiętajmy o obowiązku oznakowania swojej posesji numerem porządkowym

Dlaczego numer porządkowy nieruchomości  odgrywa tak duże znaczenie?

Dzięki  prawidłowemu oznaczeniu budynku w najkrótszym możliwym czasie może  dotrzeć:

  • karetka pogotowia,
  • straż pożarna,
  • policja,
  • korespondencja pocztowa lub kurierska,

a czas w takich sytuacjach jest naprawdę cenny. Nigdy nie znamy dania i godziny kiedy będzie potrzebna pomoc.  Od tego może zależeć  zdrowie i życie  najbliższej nam osoby.

Obowiązek oznakowania budynku wynika z  ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

Każdy właściciel nieruchomości zabudowanej lub inny podmiot, które taką nieruchomością włada, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki
z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu   numeru porządkowego.  Numer porządkowy nadawany jest na wniosek złożony do Wójta Gminy Przemęt.  Załącznikiem do wniosku jest mapa z naniesionym  budynkiem . Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy, a w miejscowościach bez nazw ulic umieszcza się  nazwę miejscowości. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Zakupu tabliczki dokonuje właściciel na własny koszt i we własnym zakresie. Niezbędne jest również oświetlenie tabliczki z numerem porządkowym domu, tak żeby również po zmroku służby ratunkowe mogły dotrzeć pod wskazany adres.

Niedopełnianie wyżej opisanego obowiązku  tj. oznaczenia nieruchomości tabliczką  a także brak oświetlenia tego numeru podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany (Ustawa kodeks wykroczeń).

Gmina Przemęt

Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 72
Strona www: przemet.pl

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 07:30 - 15:30
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1