Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych w 2018 roku

Gmina Przemęt informuje, że producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcja rolnej od dnia 01.02.2018 r. do dnia 28.02.2018 r. w Urzędzie Gminy Przemęt w pokoju nr 1 wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu, określonej w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2215) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, nastąpi w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Pani Ewy Rozynek pod nr tel. (65) 615 69 59.

Do pobrania:
• Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego,
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego

 

Gmina Przemęt

Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 72
Strona www: przemet.pl

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 07:30 - 15:30
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1