Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA ROLNICY – ZMIANA PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000 WIELKI ŁĘG OBRZAŃSKI NA TERENIE WSI Solec, Solec Nowy, Mochy, Nowa Wieś, Perkowo, Przemęt, Siekówko, Siekowo

Uprzejmie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu przygotował projekt Zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański PLB30004.

Co oznacza zmiana planu zadań ochronnych dla rolników tj. podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych?

Wprowadza obowiązek edukacji rolników użytkujących łąki w obszarze Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański w zakresie konieczności dostosowania terminów wykonywania zabiegów agrotechnicznych do potrzeb ochrony kulika wielkiego. W celu ochrony kulika wielkiego zaplanowane również zostały działania polegające na usunięciu drzew i wysokich krzewów
w obszarze stałego występowania kulika wielkiego. Wycinka drzew jest przewidziana
do realizacji na terenie łąk położonych w obrębie ewidencyjnym Przemęt oraz obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś.

Z treścią ww. zarządzenia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Przemęcie biuro nr 12. Ponadto rolnicy mogą kierować ewentualne uwagi i wnioski na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu ul. J. H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań lub do Urzędu Gminy w Przemęcie.

Gmina Przemęt

Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 72
Strona www: przemet.pl

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 07:30 - 15:30
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1