Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina sprzedaje drewno wielkowymiarowe tartaczne i opałowe

 

Wójt Gminy Przemęt informuję, że posiada w sprzedaży:

1) Drewno tartaczne wielkowymiarowe liściaste (topola), WD3 (klasa jakości D, 3-cia klasa grubości), ogólnego przeznaczenia, w ilości około 25 m3 (8 kłód).
Cena minimalna 408,00 zł brutto / m3.

2) Drewno tartaczne wielkowymiarowe liściaste (topola), WD2 (klasa jakości D, 2-ga klasa grubości), ogólnego przeznaczenia, w ilości około 0,7 m3 (2 kłody).
Cena minimalna 365,00 zł brutto / m3.

3) Drewno tartaczne wielkowymiarowe liściaste (dąb), WD3 (klasa jakości D, 3-cia klasa grubości), ogólnego przeznaczenia, w ilości około 11 m3 (6 kłód).
Cena minimalna 1119,00 zł brutto / m3.

4) Drewno tartaczne wielkowymiarowe liściaste (dąb), WD2 (klasa jakości D, 2-ga klasa grubości), ogólnego przeznaczenia, w ilości około 0,3 m3 (1 kłoda).
Cena minimalna 809,00 zł brutto / m3.

5) Drewno tartaczne wielkowymiarowe liściaste (jesion), WD2 (klasa jakości D, 2-ga klasa grubości), ogólnego przeznaczenia, w ilości około 0,3 m3 (1 kłoda).
Cena minimalna 578,00 zł brutto / m3.

6) Drewno tartaczne wielkowymiarowe iglaste (daglezja), WD3 (klasa jakości D, 3-cia klasa grubości), ogólnego przeznaczenia, w ilości około 1,7 m3 (1 kłoda).
Cena minimalna 396,00 zł brutto / m3.

7) Drewno opałowe wielkowymiarowe liściaste (dąb i topola), w ilości około 21 m3 (8 kłód). Cena minimalna 185,00 zł brutto / m3.

Powyższe stawki określono na podstawie aktualnego cennika sprzedaży detalicznej drewna obowiązującego od 1 kwietnia 2018r. w Nadleśnictwie Kościan – nadleśnictwie właściwym miejscowo dla terenu gminy Przemęt.

Oferty (wzór oferty) wraz z podaniem ceny  należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Przemęt, pok. nr 24. Termin składania ofert wyznacza się do dnia 25 maja 2018 roku (włącznie) do godz. 15:00. Ofertę należy złożyć  w zaklejonej kopercie z dopiskiem „oferta na zakup drewna”.

Jedynym kryterium wyboru jest wysokość zaproponowanej ceny za drewno. Zakupu drewna dokona osoba, która zaoferowała najwyższą ceną brutto za drewno.

W przypadku złożenia równoważnych ofert decydował będzie termin wpływu ofert (kto pierwszy).

W przypadku zakupu drewna należy dokonać zapłaty na konto Gminy Przemęt BS Wschowa Oddział w Przemęcie 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji na ww. temat w tym m.in. o możliwości oględzin drewna, udziela Pan Tomasz Konieczny, tel. 65 615-69-71 wew. 56 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Przemęt

Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 72
Strona www: przemet.pl

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 07:30 - 15:30
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1