Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizację operacji „Szparagi – złoto z ziemi – Smak Naszego Regionu”

Brak opisu obrazka
Gmina Przemęt – Partner KSOW informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji „Szparagi – złoto z ziemi – Smak Naszego Regionu”. Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 23 175,75 zł. Operacja mająca na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:
– wyłonienie grupy liderów producenckich, których działania skierowane będą na inicjatywy zmierzające do zarejestrowania przemęckiego szparaga jako produktu regionalnego oraz szeroko rozumianą promocję ich działań i przemęckiego szparaga.
Poza tym, efektami mierzalnymi będą:
– organizacja konferencji „Szparagi – złoto z ziemi – Smak Naszego Regionu”,
– organizacja dni otwartych w 10 gospodarstwach uprawiających szparagi,
– organizacja festynu rodzinnego jako imprezy towarzyszącej,
– organizacja konkursu kulinarnego oraz 7 stosik Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Przemęt z przyrządzonymi potrawami ze szparagów,
– organizacja wystawy maszyn rolniczych używanych przy produkcji szparagów,
– organizacja stoiska producentów oraz stosika Polskiego Związku Producentów Szparaga,
– wydruk ulotek promocyjno – informacyjnych,
– wydruk plakatów zapowiadających imprezę,
– wydruk książki dla dzieci,
– wydruk prospektów promujących imprezę i gospodarstwa/ plantacje szparagów,
– wydruk plansz PCV – oznakowanie w terenie gospodarstw i pól uprawnych,
– wykonanie i wywieszenie banerów reklamowo – informacyjnych.
Rezultatem długofalowym będzie lepsza współpraca gospodarstw zajmujących się uprawą szparagów oraz rozpoczęcie prac związanych z zarejestrowaniem przemęckiego szparaga jako produktu regionalnego i nadania mu prestiżowych certyfikatów.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Gmina Przemęt

Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 72
Strona www: przemet.pl

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 07:30 - 15:30
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1