Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Z dniem 23.08.2018r. obowiązują nowe zasady szacowania szkód łowieckich

Urząd Gminy Przemęt informuje, że z dniem 23 sierpnia 2018 r. obowiązują nowe zasady szacowania szkód łowieckich.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo łowieckie wniosek o szacowanie szkód oraz ustalenie wysokości odszkodowania należy składać do zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego.

Zespół szacujący szkody składać się będzie z:

  1. przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego,
  2. przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego,
  3. właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Niestawiennictwo właściciela/posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

O terminie dokonania oględzin zarządca albo dzierżawca obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela/posiadacza gruntów rolnych oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

W związku z powyższym informujemy, że z dniem 23 sierpnia 2018 r. tut. Urząd nie jest uprawniony do przyjmowania wniosków o szacowanie szkód łowieckich. Celem sprawnego załatwienia sprawy prosimy właścicieli/posiadaczy gruntów rolnych o składanie wniosków bezpośrednio do zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego.

Gmina Przemęt

Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 72
Strona www: przemet.pl

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 07:30 - 15:30
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1