Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Niebawem wejdzie w życie nowy rządowy program 5000+ dla wszystkich jednostek OSP

Sejm przyjął senackie poprawki w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Oprócz działań ratowniczo-gaśniczych, jednostki OSP będą zobowiązane do:

  • organizowania przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;
  • organizowania przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę
    i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • upowszechniania i wspierania form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • propagowania zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

 

Co do zasady wyżej wymienione zadania były od wielu lat wpisane w statuty jednostek OSP. Zmiana polega na przepisaniu tych zadań do ustawy oraz dodatkowo daje możliwość otrzymania do 5000 zł dotacji na ich realizację. Rząd planuje jeszcze w tym roku ruszyć z wypłatami dotacji na łączną kwotę 82 mln złotych. Środki finansowe będą wypłacane z budżetu państwa za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a wnioski o dofinansowanie zadań, każda jednostka OSP składać będzie do właściwego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, zawierające opinię Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP.

Informację przygotował:

Michał Żok

Inspektor

Gmina Przemęt

Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 72
Strona www: przemet.pl

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 07:30 - 15:30
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1