Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z wyników konsultacji programu współpracy na 2021 rok Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

W dniach 05.11.2020 r. – 19.11.2020 r. odbyły się konsultacje programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem nr 132.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 4 listopada 2020 r.

Program został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przemęcie, stronie internetowej www.przemet.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przemęt. Konsultacje były prowadzone w formie wyrażania pisemnych opinii i uwag.

W okresie trwania konsultacji wpłynął jeden wniosek złożony przez Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, który proponował rozszerzenie form współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzez: aktywne wsparcie organizacji w okresie kryzysu m.in. pandemii, wzmacnianiu organizacji pozarządowych jako pracodawcy, bezpłatnym udostępnianiu pomieszczeń, lokali biurowych do prowadzenia działalności statutowej i każdorazowym udostępnianiu oferentom kart oceny formalnej i merytorycznej oraz na obligatoryjnym ustalaniu kryterium wyboru oferty.

Nie jest zasadne wzmacnianie przez Gminę Przemęt organizacji pozarządowych jako pracodawcy. Nie ma również podstaw do wsparcia organizacji z powodu kryzysu, m.in. pandemii. Bezpłatne udostępnianie lokali jest już ujęte w programie współpracy. Natomiast każdorazowe udostępnianie oferentom kart oceny formalnej i merytorycznej może nastąpić wyłącznie na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Kryteria wyboru oferty zostały już określone przez ustawodawcę w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2020 r. poz. 1057) dlatego nie ma podstaw aby powielać je w programie współpracy.

wyniki konsultacji

 

Gmina Przemęt

Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 72
Strona www: przemet.pl

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 07:30 - 15:30
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1