Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 22 lipca 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2021 r. w sali wiejskiej w Radomierzu, ul. Słoneczna 10, 64-234 Przemęt, o godz. 1100.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt (https://przemet.com/2019/04/17/studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego/)

 

 

 

Gmina Przemęt

Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 72
Strona www: przemet.pl

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 07:30 - 15:30
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1