Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Mochy.

Wójt Gminy Przemęt informuje o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu położonego we wsi Mochy gmina Przemęt.

Uchwała dotyczy terenu w obrębie ewidencyjnym Mochy, gm. Przemęt o powierzchni ok. 10 ha. Na przedmiotowym obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Nr LI/308/2002 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącej terenu położonego we wsi Mochy gmina Przemęt (dz. nr 1383, 1384, 1385/1, 1385/3, 1385/4).

Przedmiotem zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie ustalenie nowych sposobów zagospodarowania i zabudowy terenów, w tym m.in. przejrzystych zasad kształtowania zabudowy dostosowanych do obowiązujących przepisów.

Wnioski do planu miejscowego mogą być składane na piśmie w siedzibie w godzinach urzędowania lub na adres Urzędu Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: urzad@przemet.pl lub za pomocą platformy ePUAP, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 lutego 2022 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Treść ogłoszenia:

https://przemet.com/wp-content/uploads/2019/04/obwieszczenie-bip-przystapienie-stadion-mochy-wersja-wcag-1.pdf

Poniżej orientacyjna lokalizacja terenu, którego dotyczy procedura.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Gmina Przemęt

Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 72
Strona www: przemet.pl

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 07:30 - 15:30
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1