Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Złóż nową deklarację na odbiór odpadów, jeśli przyjmujesz pod swój dach uchodźców z Ukrainy!

Związek Międzygminny „Obra” przypomina, że na każdym właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o ile na danej nieruchomości przebywają osoby lub powstają odpady komunalne. Obowiązek złożenia nowej deklaracji występuje również w sytuacji, jeśli właściciel udostępni swoją nieruchomość pod potrzeby uchodźców. W konsekwencji uchodźcy występują do gminy o nadanie numeru PESEL, a właściciel nieruchomości może wystąpić do gminy o wsparcie finansowe ich pobytu. W przypadku udostępnienia nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, swoim zakresem obejmująca zakwaterowanie i wyżywienie osób, złożenie nowej deklaracji może polegać na zmianie ilości lub częstotliwości wywozu pojemników o określonej pojemności. W przypadku nieruchomości będących we władaniu osoby fizycznej, składający nową deklarację oprócz dotychczasowych domowników umieszcza na niej dodatkowo faktyczną liczbę przyjętych uchodźców. Po zakończeniu pobytu przez uchodźców (lub zmianie ich ilości), składana jest kolejna deklaracja.

Jednocześnie informujemy, że w siedzibie Związku oraz siedzibach gmin: Przemęt, Siedlec i Wolsztyn można pobrać druki deklaracji oraz ulotkę w języku ukraińskim o poprawnej segregacji (druki można też pobrać ze strony www.zmobra.pl w zakładce „DLA MIESZKAŃCÓW > DRUKI DO POBRANIA”. Ponadto w Biurach Obsługi Klienta prowadzonych w każdej gminie przez operatora, właściciel nieruchomości udostępniający ją uchodźcom może odebrać, oczywiście po złożeniu nowej deklaracji, kolejny pakiet worków do segregacji.

Gmina Przemęt

Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 72
Strona www: przemet.pl

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 07:30 - 15:30
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1