Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

„PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ” – UMOWY PODPISANE

Dzisiaj wójtowie, burmistrz i skarbnicy gmin powiatu wolsztyńskiego, w asyście sołtysów i liderów wsi podpisali umowy z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim.
Uroczyste podpisanie umów oraz przekazanie symbolicznych czeków odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Przemęcie 🏫
W sumie 1️⃣0️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣,0️⃣0️⃣zł. pozyskały sołectwa z gminy Przemęt w ramach tegorocznej edycji programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.
Kwoty dotacji oraz nazwy projektów przedstawiają się następująco:
Nazwa projektu: „ Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Barchlin – budowa altany ogrodowej”.
Sołectwo Barchlin
Kwota dotacji 5️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣,0️⃣0️⃣
W ramach projektu utwardzony zostanie teren na którym powstanie altana ogrodowa wraz z oświetleniem.
Nazwa projektu: „ Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Solec”.
Sołectwo Solec
Kwota dotacji 5️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣,0️⃣0️⃣zł.
Realizacja projektu przewiduje uzupełnienie boiska sportowego o nowe elementy. Niewykorzystana do tej pory część terenu zostanie doposażona w ławostoły rekreacyjne oraz ławostół do gry w szachy i chińczyka. Ponadto utworzona zostanie płyta taneczna z kostki brukowej.
Z ramienia gminy Przemęt umowy podpisał Wójt Gminy Janusz Frąckowiak przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bożeny Ćwiklińskiej.
Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” umożliwia pozyskanie środków przez sołectwa za pośrednictwem gmin na realizację zadań projektowych w ich „małych ojczyznach”.
Do konkursu zgłoszono 252 projekty, które zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z regulaminem konkursu. Po dokonaniu oceny zgłoszeń wytypowanych zostało 170 projektów do przyznania dofinansowania. Poziom pomocy finansowej w ramach konkursu wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych projektu, jednak nie mniej niż 10 tys. zł i nie więcej niż 50 tys. zł dla pojedyńczego projektu. Kwota wynosząca ponad 7,2 mln zł jest najwyższą przeznaczoną podczas realizacji konkursu.
Projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach XII edycji wzbogacą krajobraz wielkopolskich wsi i małych miejscowości. Społeczności lokalne biorące udział w programie Wielkopolska Odnowa Wsi są przykładem dla sołectw i małych miejscowości niebędących członkami programu, że udział w nim przynosi wymierne korzyści i jest ogromną pomocą w rozwoju wspólnej przestrzeni życia– dodał Wicemarszałek Krzysztof Grabowski.

Gmina Przemęt

Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 72
Strona www: przemet.pl

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 07:30 - 15:30
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1