Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

LIV Sesja Rady Gminy Przemęt

Termin: 30 sierpnia 2022 r.  godz. 14.00

Miejsce: sala sesyjna Urzędu Gminy w Przemęcie

 

Porządek obrad sesji

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Uroczyste podziękowanie:
• Panu Robertowi Szwed – za wieloletnie pełnienie funkcji Dyrektora Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze;
• Pani Jadwidze Kasperskiej – bibliotekarce Gminnego Centrum Kultury
i Biblioteka w Przemęcie – za wieloletnią pracę na rzecz Gminy Przemęt;
• Pani Krystynie Peda – Jankowiak – współtwórcy gazety lokalnej „Kurier Przemęcki”
– za wieloletnią pracę na rzecz Gminy Przemęt.
4. Przyjęcie protokołu z LIII sesji.
5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt
na 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2022 – 2027.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Przemęt kredytu długoterminowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata
2021 – 2027.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Górsko
w rejonie jeziora Górskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 373/2022 Rady Gminy Przemęt
z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 63/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia
25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom
i młodzieży, formy i zakres pomocy oraz tryb postepowania, w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Przemęt.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mochy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Starkowo.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyłączenia się do petycji w sprawie obniżenia stawki vat na drewno opałowe.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana M.S. z dnia 1 lipca 2022r. (data wpływu 1 lipca 2022r.).
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 lipca 2022 r. (data wpływu:
15 lipca 2022 r.).
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 lipca 2022 r. (data wpływu:
15 lipca 2022 r.).
21. Interpelacje i zapytania radnych.
22. Wolne głosy, wnioski i informacje.
23. Zamknięcie obrad.

Transmisja z sesji pod adresem https://www.przemet.tv/live.htm

Gmina Przemęt

Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 72
Strona www: przemet.pl

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 07:30 - 15:30
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1