Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

MIESZKAŃCU ZŁÓŻ DEKLARACJĘ

kontrole, zbiorniki bezodpływowe

Wójt Gminy Przemęt przypomina mieszkańcom o obowiązku składania deklaracji dotyczącej zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z kopiami faktur, rachunków oraz dowodów zapłaty potwierdzających wywóz nieczystości.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków, a także dokumentów potwierdzających opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w celu prawidłowego zagospodarowania nieczystości ciekłych na terenie gminy.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela, poprzez złożenie deklaracji osobiście w Urzędzie Gminy Przemęt, wysłanie pocztą na adres urzędu lub elektronicznie za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP wraz z kopią faktur, rachunków lub dowodów zapłaty za usługi wywozu nieczystości ciekłych za ostatnie 12 miesięcy, najpóźniej do 31 grudnia 2023r.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych odbywać się musi z częstotliwością gwarantującą, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, wynikający z jego przepełnienia, co mogłoby spowodować zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.

W przypadku wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków, należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych, zgodnie z częstotliwością wskazaną w instrukcji eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków jednak nie rzadziej niż jeden raz na rok.

Należy pamiętać, że wywozu  nieczystości mogą dokonywać wyłącznie podmioty  posiadające zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Przemęt, wydane przez Wójta Gminy Przemęt. Wykaz podmiotów uprawnionych do wywozu nieczystości dostępny jest tutaj.

Celem prowadzenia ewidencji jest zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska naturalnego: gleby, wód gruntowych i zbiorników wodnych, co jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

 

Pliki do pobrania:

Deklaracja (docx)

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors