Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Górsko w rejonie Jeziora Górskiego.

W dniach od 29 września 2023 r. do 24 października 2023 r. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Górsko w rejonie Jeziora Górskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, pok. nr 12, w godzinach pracy Urzędu. Ww. projekt będzie dostępny także w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt pod adresem:

https://przemet.com/2019/04/17/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego/#

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 października 2023 r. o godzinie 1330 w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, Sala Sesyjna – pok. nr 25. Uwagi do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko mogą być składane w terminie do dnia 9 listopada 2023 r.

Gmina Przemęt

Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 72
Strona www: przemet.pl

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 07:30 - 15:30
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1