Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowa Inwestycja. Umowa na budowę ulicy Wąskiej podpisana

Gmina Przemęt kontynuuje swoje wysiłki w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej, z dumą ogłaszając zawarcie kolejnej umowy na realizację inwestycji. Tym razem działania skupiły się na budowie ulicy Wąskiej w Błotnicy. Nowa umowa została podpisana 17 października w siedzibie Gminy Przemęt.

Zawarta umowa to efekt przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym. Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Przemęt, reprezentowaną przez Wójta, pana Janusza Frąckowiaka oraz Skarbnika Gminy Przemęt, panią Bożenę Ćwiklińską, a firmą prowadzoną przez pana Marcina Białeckiego o nazwie Firma Handlowo-Usługowa „BRUK-BUD” Marcin Białecki.

Przedmiotem umowy jest budowa drogi wewnętrznej w Błotnicy. Szczegółowy zakres prac został precyzyjnie określony w specyfikacji warunków zamówienia, dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania, które stanowią integralną część umowy.

Firma „BRUK-BUD” zobowiązała się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z najnowszą wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, a także wymogami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia.

Wartość tej inwestycji wynosi 223 872,09 zł. Termin rozpoczęcia prac zgodnie z umową jest datą podpisania dokumentu oraz protokolarnym przekazaniem terenu budowy. Całość przedsięwzięcia ma zostać zakończona w ciągu 60 dni od podpisania umowy.

Gmina Przemęt jest dumna z kolejnego kroku w realizacji swoich celów rozwojowych. O wynikach prac będziemy regularnie informować, a efekty tej inwestycji niebawem staną się widoczne dla wszystkich.

Gmina Przemęt

Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 72
Strona www: przemet.pl

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 07:30 - 15:30
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1