Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Warsztaty profilaktyczne dla dzieci 5-6 latków, spotkania profilaktyczne dla rodziców i nauczycieli

            W okresie od 9 października 2023 roku do 13 października 2023r. w  przedszkolach na terenie gminy Przemęt oraz w 1 Oddziale Przedszkolnym w Buczu odbyły się warsztaty profilaktyczne 45 minutowe dla dzieci 5-6 latków. Warsztaty profilaktyczne  prowadziła Pani Agnieszka Wojciechowska  z Wielkopolskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień i Przemocy Sp. z o.o. z Poznania.  Tematyka warsztatów omawiana była na podstawie prezentacji, która stanowiła tło do zabaw, ćwiczeń  integrujących i wspomagających pozytywne wartości w grupie. Celem warsztatów profilaktycznych było uświadomienie dzieciom, jak ważne jest wyrażanie  emocji w życiu każdego człowieka, zarówno tego małego jak i dużego. Kiedy emocje bolą i jak mówić o swoich odczuciach w domu i przedszkolu. Dzieci zdobyły również wiedzę w zakresie dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo w rożnych sytuacjach. Dowiedziały się jak zaznaczać swoje granice kiedy czujemy, że ktoś nas krzywdzi słowem, gestem, czynem, dotykiem lub innym zachowaniem oraz kto to obcy i jakie są zasady bezpieczeństwa w praktyce. Dzieci bardzo chętnie brały udział w warsztatach, były ciekawe, dzieliły się swoimi przeżyciami.

            Działania w ramach projektu „Gmina Przemęt przeciw przemocy” skierowane były  również dla rodziców i nauczycieli w: Przedszkolu Samorządowym w Siekowie, Niepublicznym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Radomierzu, Niepublicznym Przedszkolu w Starkowie i Przedszkolu Samorządowym w Przemęcie. Działanie było zrealizowane w dniach 9 października 2023 roku do 13 października 2023 roku. Podczas 90 minutowego spotkania profilaktycznego rodzice i nauczyciele dowiedzieli się jakie są współczesne zmiany cywilizacyjne oraz jaki jest ich wpływ na funkcjonowanie dzieci (a także całych rodzin). Poznali czynniki ryzyka i czynniki chroniące dotyczące przemocy, agresji i cyberprzemocy. Dowiedzieli się na temat konsekwencji tj. jak łatwo o nich mówić, ciężko egzekwować, czyli jak budować poczucia bezpieczeństwa u dziecka. Jakie dzieciom towarzyszą emocje, jak wspomagać prawidłowy rozwój dziecka i jak rozmawiać z dzieckiem o jego bezpieczeństwie (również w internecie).

Spotkania profilaktyczne 90 minutowe dla rodziców i nauczycieli odbyły się również w 4 szkołach tj. w: Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze, Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochach, Zespole Szkół w Przemęcie, Szkole Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu. Działanie zostało zorganizowane  w okresie od 11 października 2023 roku do 25 października 2023 roku. Podczas spotkań rodzice i nauczyciele dowiedzieli się jakie są współczesne zmiany cywilizacyjne oraz jaki jest ich wpływ na funkcjonowanie dzieci (a także całych rodzin). Poznali czynniki ryzyka i czynniki chroniące dotyczące przemocy, agresji i uzależnień (w tym behawioralnych), konsekwencje prawne, społeczne i emocjonalne przemocy, uzależnień. Przedstawiono ważne zasady postępowania przy reagowaniu na przypadki przemocy lub uzależnienia pojawiające się w szkole.

            Prowadząca spotkania podała  przykłady pytań i ćwiczeń pomagających wzmacniać więź z dzieckiem. Przekazała, że za każdym małym dzieckiem, które wierzy w siebie stoi rodzic, który uwierzył jako pierwszy. Że to dorośli budują fundament poczucia własnej wartości dziecka. Najważniejsi są rodzice, ale nie tylko gdyż ważni są wszyscy ważni dorośli w życiu dziecka, którzy zostawiają w nim cząstkę siebie.

            Działania zostały zrealizowane w ramach projektu „Gmina Przemęt przeciw przemocy” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2023.

 

Gmina Przemęt

Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 72
Strona www: przemet.pl

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 07:30 - 15:30
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1