Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekrutacja

Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Przemęt jest organem prowadzącym.

Rekrutacja do przedszkoli oraz  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok  szkolny 2024/2025

Rodzice/opiekunowie prawni  dzieci uczęszczających obecnie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego od dnia 1 lutego do dnia 13 lutego 2024 r. składają na rok szkolny 2024/2025 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Wzór deklaracji dostępny jest w przedszkolu lub szkole z oddziałem przedszkolnym.

Od dnia 26 lutego do dnia 14 marca 2024 r. do godz. 15.00 rodzice/opiekunowie prawni składają wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wzór wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego dostępny jest w przedszkolu lub szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym.

Rekrutacja odbywa się na podstawie kryteriów określonych w Uchwale nr 32/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 stycznia 2019 r. (zał. nr 1 do informacji).

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok  szkolny 2024/2025

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

Od 1 marca do 14 marca 2024 r. do godziny 15.00 rodzice pobierają i składają wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Wzór zgłoszenia dostępny jest w każdej szkole.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej  szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w terminach określonych w Zarządzeniu Nr 8/2024 Wójta Gminy Przemęt z dnia 12.01.2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025, wraz  z terminami składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Przemęt jest organem prowadzącym (zał. nr 2 do informacji).

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1
  2. Załącznik nr 2

 

Gmina Przemęt

Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 72
Strona www: przemet.pl

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 07:30 - 15:30
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1