Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowa pracownia audiowizualna w Przemęcie. Umowa na budowę podpisana!

Gmina Przemęt rozwija się dynamicznie dzięki nowej inwestycji, która wprowadzi nasze lokalne placówki edukacyjne w erę nowoczesnych technologii. W dniu 16 maja 2024 roku podpisano umowę na realizację projektu, który zakłada przebudowę i adaptację lokalu usługowego na pracownię audiowizualną z wirtualną strzelnicą przy Szkole Ponadpodstawowej w Przemęcie.

Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Edycja 6 – PGR, w wysokości 1 911 000 zł, możliwa stała się realizacja tej ambitnej inwestycji. Pracownia audiowizualna będzie wyposażona w zaawansowany sprzęt do nagrywania i edycji wideo oraz nowoczesne systemy dźwiękowe. Dzięki temu uczniowie i mieszkańcy gminy będą mieli dostęp do technologii, które umożliwią realizację kreatywnych projektów i rozwój umiejętności multimedialnych.

Integralną częścią nowej pracowni będzie wirtualna strzelnica, która stanie się unikalnym miejscem do nauki i treningu. Wyposażona w specjalistyczny sprzęt, umożliwi bezpieczne szkolenia z zakresu obsługi urządzeń strzeleckich oraz rozwijanie pasji związanych z technologiami audiowizualnymi. Ta nowoczesna przestrzeń będzie dostępna nie tylko dla uczniów, ale także dla całej lokalnej społeczności, oferując nowe możliwości edukacyjne i rekreacyjne.

Prace remontowe obejmą wyburzenie ścian, montaż nowej stolarki oraz instalację nowoczesnego systemu wentylacji. Wszystkie działania będą prowadzone zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz obowiązującymi przepisami i zasadami BHP. Gmina Przemęt posiada pełną dokumentację budowlaną oraz wymagane pozwolenia, co gwarantuje sprawne rozpoczęcie realizacji projektu. Prace mają potrwać sześć miesięcy od daty podpisania umowy, a ich wykonawcą jest firma Zakład Budownictwa Ogólnego Sławomir Białasik.

Projekt uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych, poprzez wykonanie podjazdu oraz dostosowanie całej infrastruktury do wymogów dostępności architektonicznej. Wykonawca zobowiązał się do przestrzegania najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości podczas realizacji inwestycji, co zapewni komfort użytkowania wszystkim mieszkańcom.

Nowa pracownia audiowizualna z wirtualną strzelnicą to krok naprzód w kierunku nowoczesności i innowacji. Przemęt staje się pionierem w dziedzinie nowoczesnych technologii, redefiniując lokalne podejście do edukacji i dostępu do kultury. Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z wizualizacjami projektu, które już teraz rozbudzają wyobraźnię i pokazują, jak wielkie możliwości niesie ze sobą ta inwestycja.

Realizacja tego ambitnego projektu nie byłaby możliwa bez nieustających starań i zaangażowania pracowników Urzędu Gminy Przemęt. To dzięki ich wysiłkom udało się pozyskać znaczące wsparcie finansowe, które umożliwia przeprowadzenie tej ważnej inwestycji.

Gmina Przemęt

Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 72
Strona www: przemet.pl

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 07:30 - 15:30
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1